Familiedagen – juli 2018

Zin in een keicoole gezinsvakantie die bovendien Ignatiaans gekruid is? Verschillende GCL-ers nemen hier bovendien aan deel. 

Meer info

 

Naar de grensen met asielzoekers – editie 2018

Ook dit jaar verzorgt GCL Europa enkele periodes om vluchtelingen te ontmoeten. Er zijn mogeijkheden in Turijn, Ragusa en Reggio Callabria in juli en augustus.

Meer info

Internationale wandelretraite

Tussen 1 en 8 juli 2018 nodigt GCL Nederland je uit in de buurt van Grenoble (Frankrijk). Thema: “Growing into Community in the midst of the Creation”

Meer info

 

Europese bijeenkomst GCL in Haumont (Frankrijk)

In de aanloop van het wereldcongres verzamelden 55 vertegenwoordigers tussen 1 en 4 maart.

Hierbij een videomontage.

Dank uit de gevangenis

Aalmoezenier pater Leo De Weerdt SJ dankt GCL voor de ingezamelde agenda’s.

GCL weekend november 2017

Hierbij een verslag van het weekend met inleidingen door Nikolaas Sintobin SJ.

Interesse in een GCL groep?

Van zodra er voldoende mensen zijn, starten we een onthaalgroep die je de kans geven te proeven van GCL. Wil je meer informatie? Contacteer ons dan via info@gclvlaanderen.be.

Mogelijkheid tot een onthaalgroep.

Wanneer tot nu toe nieuwe geïnteresseerden in GCL zich aandienden, werden steeds vrije plaatsen gezocht in bestaande groepen. Dit was niet evident en vaak moesten enthousiaste mensen een jaar of meer wachten op antwoord. Deze situatie was niet goed voor de kwalitatieve en kwantitatieve groei van onze GCL in Vlaanderen. Intussen vonden mensen vaak een andere stek. Bovendien is het niet eenvoudig om bij een bestaande groep ‘aansluiting’ te vinden. In Frankrijk bestaat het fenomeen ‘parcours d’acceuil’. Intussen heeft de GCL in Wallonië hier ook al ervaring mee. En wij springen nu ook mee op die interessante boot. Een onthaalgroep – het woord zegt het zelf – verwelkomt mensen. Nieuwe GCL’ers krijgen een jaar als het ware opleiding. Ze leren alle face en van GCL kennen en kunnen na dat jaar beslissen of ze verder willen gaan, hetzij met een aantal mensen van de onthaalgroep zelf, hetzij in een bestaande groep, afhankelijk van de mogelijkheden die zich aandienen. Die onthaalgroepen worden begeleid door een groepsbegeleider en een groepsverantwoordelijke.  Na een jaar zal een evaluatie volgen van het doorlopen traject dat we op Vlaamse wijze aangepast hebben. In het programma zijn onder andere volgende onderwerpen voorzien: mijn geschiedenis met God, het levensgebed, de contemplatieve dialoog, GCL als gemeenschap, onderscheiding, … We voorzien hiervoor negen bijeenkomsten.  Hiermee proberen we mee vorm te geven aan de vraag naar zingeving en spiritualiteit in onze maatschappij. Ken je mensen, dan mag je die aanspreken en doorverwijzen naar iemand van de stuurgroep.
Ann Sieuw Groep “Yes” en lid van de stuurgroep.

Verslag GCL wandelretraite

Deze zomer deden Nederlandse en Vlaamse GCL-ers een staptocht aan de voet van de Belgische Ardennen. Hierbij twee impressies. verslag1 en verslag2.