Enkele kenmerken

even afstand nemen en op adem komen

spiritualiteit en gebed

geloof bewust beleven

in kleine groepen elkaars verhaal beluisteren

samen onderscheiden waar het op aankomt

juiste keuzes maken

je dagelijkse leven beleven als een zending

“In alles God liefhebben en dienen” (Ignatius van Loyola, Geestelijke Oefeningen)

 

De Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) is een wereldbeweging van leken geïnspireerd door de spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de jezuïetenorde. Ook in Vlaanderen komen GCL’ers in kleine groepen samen. GCL’ers helpen elkaar te groeien in een persoonlijke relatie met God. Het verhaal van Jezus vormt de leidraad bij de zoektocht naar wat echt waarde heeft. Vanuit dat verhaal proberen GCL-leden te onderscheiden wat perspectief heeft in het leven en wat niet. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan centraal. Waartoe deze zoektocht leidt, kan voor ieder heel verschillend zijn.