At the Frontiers

GCL in Europa organiseert in de zomer van 2020 en 2021 twee internationale projecten: At the Frontiers en Youth Gathering Loyola

At the Frontiers (ATF) is een internationaal vrijwilligersprogramma dat in 2015 door GCL Europe is opgezet. Het vindt plaats in opvangcentra voor vluchtelingen en asielzoekers in Italië.

Onze doelstellingen:
1. Aanwezig zijn ‘aan de grenzen’, bewustmaking van de benarde situatie van migranten
2. Een ervaring beleven van persoonlijke en spirituele groei
3. Deze ervaring delen met andere vrijwilligers in een geest van verbondenheid

In lijn met de GCL-principes streeft het kamp ernaar om dagelijkse gebedsmomenten te combineren met de organisatie van culturele en recreatieve activiteiten voor en met asielzoekers en vluchtelingen. Een GCL-gids zorgt voor de spirituele aspecten van elke shift. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij deelnemen en actief bijdragen aan alle gemeenschapsactiviteiten in een geest van dienstbaarheid.

Data:
Turijn Shift 1: 11/07-26/07 / Shift 2: 25/07-08/08
Ragusa 26/07-09/08
Reggio Calabria 18/07-09/08

Folder ATF Summer 2020

Voor info: migrantsproject@cvxlms.it
Facebook: At the Frontiers
Web: www.clc-cvx.eu

Wilt u dit project financieel ondersteunen:

Bank: Banca Popolare di Sondrio
Rekeninghouder: COMUNITA´DI VITA CRISTIANA
IBAN: IT59H0569603212000006522X13
BIC Code: POSOIT22XXX
Omschrijving: donation ATF