GCL dag 8 maart 2020

Thema:  Mijn zending als lid van de GCL-gemeenschap

 

GCL-leden bouwen hun gemeenschap op 3 pijlers: de Ignatiaanse Spiritualiteit, de Gemeenschap en de Zending. Tijdens de wereldvergadering in Buenos Aires ontdekten we dat de Heer ons roept om te verdiepen, te delen én verder te gaan. Deze drie werkwoorden deepen, share en go forth dienen als rode draad van deze Vlaamse GCL-dag.

Op deze dag willen we dieper ingaan op onze eigen zending binnen en buiten GCL én willen we samen gemeenschap vormen.

Wat bieden we aan tijdens deze dag:

 • Ward Biemans s.j. start de dag met een geleide meditatie over het thema Zending
 • We nemen de tijd om te reflecteren en te bidden over onze eigen zending en erover te delen in kleine groepjes
 • ’s Middags is er tijd om ‘samen te zijn’ en kennis te maken met leden van andere GCL groepen
 • Na de middag kunnen de leden kiezen uit verschillende workshops rond het thema ‘zending’:
  • Geloven in de groeikracht van mensen achter de tralies…hoe doe je dat? (Leo De Weerdt SJ)
  • Liturgische muziek: God loven door muziek (Pieter Stevens)
  • De Bijbel in beelden – Creatieve beeldmeditatie over zending (Karlien Goeman)
  • Tuinieren: “de grond hebt Gij voor hem bereid, toen heeft hij wortels gemaakt., Ps. 80,10” (Amar y servir)
  • Vluchtelingencrisis of crisis van de gastvrijheid? (Pieter-Paul Lembrechts s.j. en Bruno Standaert)
 • Voor de kinderen is er een eigen programma voorzien (Godly Play/opvang)
 • We sluiten de dag feestelijk af om 15u15 met een eucharistie in de Ruusbroeckkapel. Leo De Weerdt s.j. gaat hierin voor.

Plaats: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen (Gent)
Tijd: Zondag 8 maart van 10 uur tot 16:30 uur.

Programma 8 maart 2020
Uur Onderwerp locatie
10-10h30 Onthaal  
10h30-10h45 Welkom
10h45-11h30 Deepen: Geleide meditatie: Thema: zending  Ruusbroeckapel
11h30-11h45 korte koffiepauze
11h45-12h30 Share: Uitwisseling in groepjes
12h30-13h30 Lunch
13h45-15h00 Go forth: Workshops
15h15-16h15 Eucharistieviering Ruusbroeckapel

Voor kinderen is er opvang en Godly Play

Voor het middagmaal bieden we soep en water aan. Gelieve zelf een picknick mee te nemen.

Inschrijven kan je hier. Liefst doe je dat voor 1 maart. GCL biedt deze dag gratis aan voor haar leden.