De Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) is er voor al wie beter wil aanvoelen hoe God aan het werk is in zijn of haar dagelijks leven.

GCL-leden ontmoeten elkaar op regelmatige basis in kleine groepjes om te bidden en uit te wisselen. Door te luisteren naar elkaar groeien we in begrip van onszelf en van anderen, verdiepen we onze verbondenheid met God en ontdekken we hoe God ieder van ons op een unieke manier roept om zijn liefde te beantwoorden.

Wat is GCL?

De Gemeenschap van Christelijk Leven is niet zomaar een organisatie maar een ‘manier van leven’ die zijn inspiratie vindt in de spiritualiteit van Ignatius van Loyola. De gemeenschap is aanwezig in meer dan 60 landen in de wereld. We omarmen deze manier van leven als een middel om ons geloof en leven meer tot eenheid te brengen. We zijn er ons van bewust dat God aan het werk is in elk aspect van ons leven. Sommigen onder ons komen tot GCL zonder voorafgaande ervaring met de ignatiaanse spiritualiteit. Anderen komen bij GCL nadat ze al hebben geproefd van de ignatiaanse spiritualiteit op diverse manieren, bijvoorbeeld in retraites, via de Geestelijke Oefeningen of Bidden Onderweg of na het meemaken van een pelgrimstocht.

De GCL manier van leven

GCL heeft geen boek met regels of richtlijnen maar een set van flexibele Algemene Beginselen die helpen om vorm te geven aan ons leven. Zij bewegen zich rond 3 pijlers.

Spiritualiteit: verdieping van onze relatie met Jezus

GCL-leden maken regelmatig tijd voor gebed met de Bijbel en reflecteren op de werking van God in hun leven. Dit helpt om te groeien in gevoeligheid voor de manier waarop God ons leidt en om te onderscheiden waar het in ons leven op aankomt.

We zien de relatie met Jezus als de centrale as  in ons leven.

We groeien in de ervaring van de ignatiaanse spiritualiteit door het beleven van verdiepingsmomenten en retraites en door het beoefenen van ignatiaanse gebedsvormen zoals het levensgebed.

Gemeenschap:  spirituele tochtgenoten

GCL-leden zijn metgezellen van elkaar. Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten in groepjes van 6 tot 8 personen, beluisteren we – in een uitwisselingsgesprek –  hoe God aan het werk is geweest in de voorbije periode, ontvangen we steun van elkaar en worden we aangemoedigd om onze relatie met God te blijven uitdiepen.

Tijdens regionale en bovenregionale (Europa en wereld) bijeenkomsten komen we in contact met de grotere GCL-gemeenschap en verbreden we onze horizon.

Zending tot liefdevolle dienst aan wereld en Kerk

GCL-leden zijn ook metgezellen van Christus in zijn missie om het Rijk van God op te bouwen in de wereld waar we leven en werken.

Door verdieping en gemeenschap, ontdekt elk steeds meer zijn of haar roeping in zijn of haar privéleven, op het werk, in de parochie, in de lokale gemeenschap en doorheen organisaties die helpen om de wereld rechtvaardiger te maken.

GCL in Vlaanderen

In Vlaanderen en Brussel zijn er een 20-tal GCL groepen actief, met in totaal zo’n 150 leden. Er zijn GCL-groepen in Brussel, Leuven, Gent, Antwerpen en Mechelen. Elke GCL groep heeft een begeleider die ondersteunt en waar nodig kan aansturen en een groepsverantwoordelijke die de meer praktische zaken helpt organiseren. De meeste groepen hebben tussen de 6 en 8 leden. Iedere groep legt zijn eigen accenten bij de inrichting van het groepsleven maar stil gebed en het luistergesprek blijven de rode draad.

Ben je geïnteresseerd in de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL)?

Wil je meer informatie of een gesprek? Neem contact op met de stuurgroep van GCL Vlaanderen via info@gclvlaanderen.be

Je zal uitgenodigd worden voor een gesprek. Indien je interesse bevestigd is, kan je deelnemen aan een onthaaltraject van ongeveer één jaar. Doorheen 9 bijeenkomsten kan je proeven van de werkwijze van GCL en van de verschillende aspecten van de ignatiaanse spiritualiteit (het luistergesprek, het levensgebed, bidden met de Bijbel, onderscheiding). Aan het einde van het onthaaltraject vindt een keuzemoment plaats: Is GCL ook voor jou een weg?

We zijn bezinningsgroepen actief in Vlaanderen en over de hele wereld.
We inspireren ons op de Ignatiaanse spiritualiteit.
Volg ons op Facebook