Actueel

Meditatie wereld GCL ter gelegenheid van het GCL feest 25/3
Europese uitwisselingsgroepjes. Bij interesse, meer informatie via info@gclvlaanderen.be

GCL Internationaal: 

  • Terugblik op de internationale wandelretraite in Frankrijk

Werkwijze GCL

Hierbij een beschrijving van onze manier van uitwisselen in drie rondes, alsook een voorbeeld van een fiche ‘Mijn persoonlijke ervaring in GCL’.

Interesse in een GCL groep?

Van zodra er voldoende mensen zijn, starten we een onthaalgroep die je de kans geven te proeven van GCL. Wil je meer informatie? Contacteer ons dan via info@gclvlaanderen.be.

Mogelijkheid tot een onthaalgroep.

Wanneer tot nu toe nieuwe geïnteresseerden in GCL zich aandienden, werden steeds vrije plaatsen gezocht in bestaande groepen. Dit was niet evident en vaak moesten enthousiaste mensen een jaar of meer wachten op antwoord. Deze situatie was niet goed voor de kwalitatieve en kwantitatieve groei van onze GCL in Vlaanderen. Intussen vonden mensen vaak een andere stek. Bovendien is het niet eenvoudig om bij een bestaande groep ‘aansluiting’ te vinden. In Frankrijk bestaat het fenomeen ‘parcours d’acceuil’. Intussen heeft de GCL in Wallonië hier ook al ervaring mee. En wij springen nu ook mee op die interessante boot. Een onthaalgroep – het woord zegt het zelf – verwelkomt mensen. Nieuwe GCL’ers krijgen een jaar als het ware opleiding. Ze leren alle face en van GCL kennen en kunnen na dat jaar beslissen of ze verder willen gaan, hetzij met een aantal mensen van de onthaalgroep zelf, hetzij in een bestaande groep, afhankelijk van de mogelijkheden die zich aandienen. Die onthaalgroepen worden begeleid door een groepsbegeleider en een groepsverantwoordelijke.  Na een jaar zal een evaluatie volgen van het doorlopen traject dat we op Vlaamse wijze aangepast hebben. In het programma zijn onder andere volgende onderwerpen voorzien: mijn geschiedenis met God, het levensgebed, de contemplatieve dialoog, GCL als gemeenschap, onderscheiding, … We voorzien hiervoor negen bijeenkomsten.  Hiermee proberen we mee vorm te geven aan de vraag naar zingeving en spiritualiteit in onze maatschappij. Ken je mensen, dan mag je die aanspreken en doorverwijzen naar iemand van de stuurgroep.
Ann Sieuw Groep “Yes” en lid van de stuurgroep.

GCL wereldcongres, Buenos Aires 21 juli-1 augustus 2018

Wil je ons volgen?

Europese bijeenkomst GCL in Haumont (Frankrijk)

In de aanloop van het wereldcongres verzamelden 55 vertegenwoordigers tussen 1 en 4 maart.

Hierbij een impressie.

Dank uit de gevangenis

Aalmoezenier pater Leo De Weerdt SJ dankt GCL voor de ingezamelde agenda’s.

GCL weekend november 2017

Hierbij een verslag van het weekend met inleidingen door Nikolaas Sintobin SJ.

Verslag GCL wandelretraite

Deze zomer deden Nederlandse en Vlaamse GCL-ers een staptocht aan de voet van de Belgische Ardennen. Hierbij twee impressies. verslag1 en verslag2.