Actueel

  • Zondagnamiddag 29 mei 2022: GCL Bijeenkomst met als thema ‘De Goede Twijfel’. Dit evenement is voor iedereen die wel eens twijfelt: te veel, te weinig of net genoeg.
    De bijeenkomst richt zich tot iedereen die wel eens twijfelt – te veel, te weinig of precies genoeg – en wil leren om die twijfel vruchtbaar te laten zijn. Twijfelen staat niet hoog op de waardenladder van onze samenleving. Twijfelaars zijn losers, zo lijkt het wel. Toch is twijfelen een ervaring die ieder kent. Maar er is goed nieuws voor de twijfelaars onder ons: in de Ignatiaanse spiritualiteit in het algemeen en in de onderscheiding van de geesten in het bijzonder, is (durven) twijfelen een voorwaarde om op zoek te gaan naar wat God concreet van een mens verlangt. En dus een voorwaarde om te weten wat duurzaam gelukkig maakt. Deze voordracht zal dan ook gaan over de paradox van de goede twijfel. Pater Nikolaas Sintobin SJ zal in zijn inleiding ingaan op een aantal kenmerken van de twijfel en aangeven hoe de Ignatiaanse traditie vandaag concreet kan inspireren en handvatten bieden. Vervolgens zal er een uitwisseling in groepjes zijn.
    De bijeenkomst zal plaatsvinden op zondagnamiddag 29 mei 2022 in de Oude Abdij te Drongen (Drongenplein 26-27) en start om 14u (ontvangst met koffie/thee om 13u30). We verwachten de bijeenkomst feestelijk af te sluiten met een glas rond 16u30. Er wordt kinderopvang voorzien tijdens de bijeenkomst in de tuin van de Oude Abdij. Deelname is gratis. Er zal een collectebus zijn. Inschrijven graag voor 16 mei via inschrijven@gclvlaanderen.be met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen (met hun leeftijd).

  • Zondag 15 mei: Feestdag van de Ignatiaanse familie. Vier je met ons mee? Een dag van ontmoeting, smaakgevende workshops, samen vieren en samen bidden. Hiermee sluiten we het Ignatiusjaar af in de Lage Landen. Meer info en aanmelden (voor 3 mei)
  • Folder Loyola tocht 2022
  • Onze recente nieuwsbrief, editie maart
  • Brief wereld GCL over jongeren

Wil je ons volgen op Facebook?