Over GCL

Enkele kenmerken

even afstand nemen en op adem komen

spiritualiteit en gebed

geloof bewust beleven

in kleine groepen elkaars verhaal beluisteren

samen onderscheiden waar het op aankomt

juiste keuzes maken

je dagelijkse leven beleven als een zending

“In alles God liefhebben en dienen” (Ignatius van Loyola, Geestelijke Oefeningen)

 

De Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) is een wereldbeweging van leken geïnspireerd door de spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de jezuïetenorde. Ook in Vlaanderen komen GCL’ers in kleine groepen samen. GCL’ers helpen elkaar te groeien in een persoonlijke relatie met God. Het verhaal van Jezus vormt de leidraad bij de zoektocht naar wat echt waarde heeft. Vanuit dat verhaal proberen GCL-leden te onderscheiden wat perspectief heeft in het leven en wat niet. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan centraal. Waartoe deze zoektocht leidt, kan voor ieder heel verschillend zijn.

 

Werkwijze GCL

Hierbij een beschrijving van onze manier van uitwisselen in drie rondes, alsook een voorbeeld van een fiche ‘Mijn persoonlijke ervaring in GCL’.

 

GCL gebed

Heer, U spreekt mij aan.
U nodigt mij voortdurend uit
om vanuit uw liefde te gaan leven
en de wereld wat beter te maken,
nieuwer, meer doortrokken van uw Geest.
Wil mij dan helpen, Heer,
en maak dat ik in trouwe vriendschap met anderen
daar steeds naar streef.
Help mij stil te worden
om uw wil beter te leren kennen,
om te zien wat U van mij verwacht.
Laat mij U overal ontmoeten,
thuis, op weg, in mijn dagelijks leven.
Geef dat ik elk menselijk opzicht trotseer
en durf op te komen
tegen onrecht en onwaarheid
Geef dat ik de moed opbreng
mezelf te bevrijden
om anderen te bevrijden.
Moeder Maria,
wees mijn voorbeeld van overgave en inzet.
Verkrijg voor mij
een hart dat eerlijk is en zuiver,
een hart dat ruimte biedt aan allen,
een hart dat moedig en groot is
om de moeilijkheden te overwinnen,
een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen
en dat alles verwacht
van Jezus, uw Zoon, onze Heer.