Wereld GCL

GCL wereldcongres, Buenos Aires 21 juli-1 augustus 2018

Wil je ons volgen?

 

Geschiedenis van de wereld GCL

De ignatiaanse lekenbeweging GCL bestaat al meer dan 450 jaar, aanvankelijk onder de naam Mariacongregaties. Al meteen vanaf het begin van de Sociëteit van Jezus (1540) verzamelden Ignatius van Loyola en daarna ook zijn eerste gezellen leken (in die tijd alleen mannen) om met hen de spiritualiteit te delen die gebaseerd is op de Geestelijke Oefeningen en om met hen samen te werken in het apostolaat. Het was de Belgische jezuïet Jean Leunis die in de jaren zestig van de zestiende eeuw in het Romeins College een groep studenten bijeenbracht om hen voor te bereiden op apostolische activiteiten in de stad Rome.

Die groepen van studenten kwamen samen om alle dimensies van hun leven, hun academische studie en hun christelijk geloof tot eenheid te brengen. Pater Leunis had de gave om hen te bemoedigen en te begeleiden bij die zoektocht onder de bescherming van Maria als hun patrones. Zo vormden zij de eerste Mariacongregaties. Als eerste lekengemeenschap in de kerk kregen de Mariacongregaties in 1584/85 van paus Gregorius XIII het recht van zelfbestuur. De toenmalige algemene overste van de jezuïeten Claudio Aquaviva stelde Algemene Regels op, gebaseerd op de ervaringen van de eerste groepen in Rome.

Bij de opheffing van de Jezuïetenorde in 1773 kwamen de Mariacongregaties onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke bisschoppen. Dit leidde weliswaar tot een enorme groei van het aantal leden, maar het oorspronkelijke ignatiaanse charisma verdween geleidelijk. In 1948 publiceerde paus Pius XII de apostolische constitutie Bis saeculari, waarin de oorspronkelijke ignatiaanse identiteit van de Mariacongregaties werd onderstreept en alle groepen werden opgeroepen om naar deze oorsprong, geworteld in de Geestelijke Oefeningen van Ignatius, terug te keren. Na het Tweede Vaticaanse Concilie werd de nieuwe naam Gemeenschap Christelijk Leven (GCL) geïntroduceerd.  Zo begon de GCL haar vernieuwde roeping te beleven: als leken, geworteld in de ignatiaanse spiritualiteit, in gemeenschap en ten dienste van gerechtigheid en vrede.

De wereld GCL nu

Op dit moment is GCL wereldwijd aanwezig in meer dan zestig landen en ca. 25.000 leden. Tijdens het laatste wereldcongres in Libanon (2013) werden de volgende oriëntaties voor actie vastgelegd:

  • Familie: openheid, compassie, respect en inlevingsvermogen betonen jegens mensen die leven in uiteenlopende familiesituaties; mogelijk maken van vormingstrajecten voor koppels en families, in  samenwerking met anderen.
  • Globalisering en armoede: ontwikkelen van spirituele tools om adequater de uitdagingen die er zijn te begrijpen en op te pakken; een netwerk vormen om ervaringen te delen en actie te ondernemen.
  • Ecologie: een houding van respect voor de schepping stimuleren en concretiseren; een netwerk vormen om ervaringen en good practices zoals het Amazone Project te delen.

  • Jongeren: hen op een zinvolle manier betrekken bij de gemeenschap; een gevoeligheid ontwikkelen voor ons apostolisch werk met jongeren.

In juli 2018 zullen delegaties van de nationale gemeenschappen bijeenkomen in Buenos Aires, Argentinië. Het thema van dit Wereldcongres zal zijn: GCL, een gave voor Kerk en wereld