Regionale bijeenkomst Mechelen

Kennismaking met de basisprincipes van GCL

Zaterdag 23 maart 2019 kwamen we met 12 GCL’ers uit diverse groepen bijeen in Mechelen. We waren te gast bij de Jezuïeten op de Bruul.
De groep “Carpe Deum” die het initiatief nam voor deze aangename en leerrijke bijeenkomst.
Na een hartelijke verwelkoming en een lied, gaf Pieter-Paul Lembrechts SJ, groepsbegeleider van Carpe Deum, een bondige inleiding. De “Algemene Beginselen van GCL” zagen het licht in 1967, op het GCL-wereldcongres waarop de nieuwe naam Gemeenschap Christelijk Leven (voorheen Maria congregaties) werd ingevoerd. In 1990 werd de tekst herzien. De Algemene Beginselen zijn door de Paus goedgekeurd.
De “Algemene Beginselen” is een universele missietekst. Het schetst een ideaal, waaraan we ons kunnen inspireren bij de gelovige oriëntatie van ons leven. Alhoewel dit bij eerste aanzicht nogal ‘droog en saai’ lijkt, voelde het eerder aan als een warme en spirituele ontdekking, stof voor nadenken, blijdschap om het herkennen van de identiteit en het verdiepen ervan.

GCL heeft 3 pijlers: Ze past de ignatiaanse spiritualiteit toe. Het gemeenschap vormen is essentieel. Elk lid neemt een zending op in zijn dagelijks leven.
Dit werd toegelicht door enkele stukjes uit de Algemene Beginselen voor te lezen. Pieter-Paul vroeg ons smaak te vinden in de tekst. En de ‘smaak’ kregen we inderdaad te pakken…

We kregen toen 30’ stiltetijd, ter voorbereiding van de uitwisseling.
We konden ook even pauzeren bij een drankje, een stukje gebak, een losse babbel.

Vervolgens werd er in 2 groepjes uitgewisseld, in twee rondes, over wat er ons getroffen had. De rijkdom van de Algemene Beginselen kwam vanuit de verschillende benadering van de individuele deelnemers tot uitdrukking.
In mijn deelgroepje waren twee personen die nog niet zo lang lid van GCL waren en toch heel waardevol hebben gedeeld over hun ervaring met de tekst.
Nadien was er nog een kort plenum. Hieruit bleek dat de uitwisselingen vruchtbaar waren.
Deze tekst wakkerde het GCL-vuur aan!

Het was een gemoedelijke bijeenkomst met een zeer deugdvolle beleving van de pijlers ‘gemeenschap’ en ‘spiritualiteit’ en ‘zending’. Ze toont de rijkdom aan van regionale bijeenkomsten.

Met enkele deelnemers vierden we aansluitend de eucharistie in de aanpalende Jezuïetenkerk.

Geert Dutry
Lid van de stuurgroep