Regionale bijeenkomst

Mechelen, 23 maart 2019

 
“(Her)ontdekking van de Algemene Beginselen”
 
Vijftig jaar geleden werden de Algemene Beginselen van de GCL goedgekeurd.
De Mariacongregaties gaven gehoor aan de oproep van het Tweede Vaticaans
Concilie en namen een nieuwe naam aan, een nieuwe identiteit en nieuwe 
Algemene Beginselen. Deze kernachtige tekst verwoordt de oorspronkelijke
inspiratie van de GCL.
 
Ter gelegenheid van deze verjaardag nodigt GCL-groep Carpe Deum, in 
samenwerking met GCL Vlaanderen, andere GCL’ers uit om samen
deze mooie tektst te (her)ontdekken.
De bijeenkomst vindt plaats in het jezuïetenhuis Leliëndaal, Bruul 56, Mechelen, 
op zaterdag 23 maart 2019 van 14 tot 17 uur.
Pieter-Paul Lembrechts sj, voormalig kerkelijk assistent van GCL Vlaanderen, zal de
tekst inleiden. Daarna is er stille tijd en uitwisseling in groepjes. Wie dat wenst,
kan om 17 uur deelnemen aan de weekendviering in de jezuïetenkerk.
Heb je nog nooit van de Algemene Beginselen gehoord? Of nam je ze ooit ter hand
maar vond je de tekst te moeilijk? Kom dan zeker met ons mee lezen, bidden,
uitwisselen.
De bijeenkomst is kosteloos. Graag aanmelden voor 15 maart 2019 op
carpedeumgcl@hotmail.com.”